Våra tjänster

Vi hjälper dig få struktur på din ekonomi och mobilitet – med fokus på enkelhet och funktionalitet.

För det administrativa samarbetet använder vi oss av online-tjänster via Fortnox och Dropbox – kostnadseffektivt och tillgängligt 24/7 via Internet.

Där avgör du vad du själv vill göra och vad vi kan hjälpa dig med.

Vi stöttar dig naturligtvis även i det du valt att göra själv!

Löpande bokföring


Bokslut, deklarationer och årsredovisning


Ekonomisk uppföljning och analys


Ekonomiavdelning


Individbeskattning


Bolagsfrågor


Mobilt